استقرار شبکه نظارتی شورای نگهبان در محل های اخذ رأی

ره پیک: شبکه نظارتی شورای نگهبان متشکل از افراد آموزش دیده در حوزه انتخاباتی و قانونی در محل جمع آوری و تجمیع آراء حضور خواهند داشت…
سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: عوامل نظارتی شورای نگهبان از جهت انتخاباتی و فنی و همچنین به لحاظ مقررات قانونی آموزش های لازم را دیده اند و توجیهات لازم به آنان ارائه شده است.
سیامک ره پیک تصریح کرد: عوامل نظارتی شورای نگهبان در سراسر کشور و مکان هایی که لازم به نظارت است حضور خواهند داشت.

وی گفت: شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و این نظارت به شکل های گوناگون اعمال می شود.

ره پیک ادامه داد: یکی از روش های نظارتی شورای نگهبان این است که عوامل نظارتی متعدد در قالب سلسله مراتبی قرار گرفته اند و شبکه نظارت در شعب اخذ رأی و محل جمع آوری و تجمیع آرای دستگاه اجرایی مستقر می شوند.

نظرتان را بنویسید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نوشته‌های تازه